83 jarige vrijwilliger toont creativiteit en de wil om te helpen!

Ieder jaar worden er met behulp van onze vrijwilligers diverse activiteiten en evenementen georganiseerd, zo ook in de heilige maand Ramadan. Los van de verbroedering die het oplevert, ontvangen wij daarnaast ook altijd vele zeer welkome donaties om onze medemens te helpen naar een beter bestaan.
Zoals vele dingen is dit, in de tijd waarin we nu leven, niet mogelijk.

Onze oudste(83 jaar) en tevens erelid van Dar al Ousra is daarom samen met zijn kleinzoon een actie gestart. Hij doet dit ter ere van zijn overleden vrouw, die 6 jaar geleden onze stichting officieel heeft bekrachtigd, en voor alle hulpbehoevenden(zeker nu!). Zijn wens is om 10 km te lopen en zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de armen in Marokko die het verschrikkelijk hard nodig hebben.

Wil jij hem steunen en motiveren? Doneren kan per km voor €2,50.
Het opgehaalde bedrag gaat volledig naar Dar al Ousra.

Jouw steun wordt enorm gewaardeerd!

83 jarige vrijwilliger toont creativiteit en de wil om te helpen