Project 104 Personenvervoer Tamsaman

Omschrijving project

Het gezin uit Temsamane heeft het zwaar. Zoals voor velen heeft de pandemie gezorgd voor minder werk. Maar het leven gaat door en blijft Rachid de last dragen voor de zorg voor zijn moeder en zusje. Een vast inkomen is er niet en hetgeen hij soms verdient is gewoon weinig. Vanwege het lage en onregelmatige inkomen is het zelfs moeilijk  zijn moeder en zusje te voorzien in de dagelijkse basisbehoeften. Iets wat ieder mens nodig heeft. Hij wil graag een bakmotor kopen voor personenvervoer. Hiermee wil hij de marktgangers en diens spullen van de lokale markten vervoeren. We willen hem graag bij zijn wens helpen.  Samen met jullie staan we sterk en kunnen we Rachid helpen met de aanschaf hiervan.

Namens Rachid en moeder hartelijk dank voor jullie steun.

Locatie

Tamsaman

Gezinssamenstelling

Het gezin bestaat uit Rachid, moeder en zusje.

Begrote kosten project

De kosten om het gezin zelfstandig in eigen inkomen te laten voorzien is geraamd op 2500 euro.