Project Metaalbewerker

Situatie vooraf

Het gezin bestaat uit vader, moeder en 2 kinderen. De vader is een metaalbewerker en vervaardigt metalen deuren en kozijnen.  Hij beschikt over een kleine schuur waar hij zijn werkzaamheden verricht. Omdat het hem ontbreekt aan noodzakelijke bedrijfsmiddelen  kan hij zijn werk niet optimaal uitvoeren. Hierdoor krijgt hij te weinig opdrachten om voldoende inkomsten voor zijn gezin te genereren.

Ons hulpaanbod

Dar Al Ousra gaat dit gezin ondersteunen met de aanschaf van een aantal noodzakelijke bedrijfsmiddelen (zoals een professionele lasapparaat), zodat hij meer kwaliteit kan bieden en meer productie kan draaien. Op deze wijze kan hij  genoeg inkomsten genereren om duurzaam in het levensonderhoud van zijn gezin te kunnen voorzien. 

Metaalbewerker