Inzameling zakat ul Fitr en Fidya groot succes!!

zakat ul fitr en fidya

Het einde van de heilige maand Ramadan kenmerkt zich ook door het uitgeven van zakat ul-fitr. Liefdadigheid in de vorm van voedsel die aan het einde van Ramadan verplicht door moslims wordt uitgegeven aan de behoeftigen.

Door de vele ontvangen zakat-donaties en ontvangen fidya van degene die niet mee konden doen aan de Ramadan, heeft Dar Al Ousra maar liefst aan 75 arme gezinnen in verschillende dorpen in Marokko voedselpakketten kunnen schenken.

Hierdoor hebben ook zij het einde van de Ramadan op een waardige manier met hun dierbaren kunnen afsluiten, Allahoema barek!

Moge Allah s.w.t. onze vasten, gebeden, donaties en overige goede daden accepteren, ameen.