donatie na kledingactie

Macha Allah, geweldig nieuws!!

Uit handen van een delegatie van het bestuur van moskee El Fath uit Amersfoort hebben we maar liefst een bedrag van €7353,- ontvangen, macha Allah. We zijn zeer verheugd dat de opbrengst van de kledinginzamelingsactie aan Dar al Ousra is gegund. Door deze gift zijn we met de wil van Allah swt in staat om gezinnen in nood te ondersteunen, zodat zij weer in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. We houden jullie op de hoogte over alle ontwikkelingen en projecten die door deze gift worden opgestart. Kijk ook op www.daralousra.nl voor meer informatie over onze projecten en zie hoe ook jij een steentje bij kunt dragen!