De schapenhouder in Kebdani

Situatie vooraf

In de bergen van Kebdani wonen de twee broers Mazyane en Abdullah met hun gezinnen en hun schoonzus en weduwe Mennana met haar gezin bij elkaar in één woning. De drie gezinnen hebben in het huis één kamer per gezin. De omstandigheden zijn heel primitief en de gezinnen hebben geen vaste inkomstenbron.

Mazyane en Abdullah hebben onregelmatig werk als dagarbeiders in de bouw of landbouw in de omgeving van Kebdani.

Ons hulpaanbod

De gezinnen zijn bezocht door één van onze ambassadeurs en samen met hen is er gekeken naar wat zij nodig hebben om duurzaam voor zichzelf te kunnen zorgen. De wens van de gezinnen was om schapen te houden en te fokken. De lammeren zouden verkocht kunnen worden voor inkomsten. Gezien de motivatie van de gezinnen en de omgeving die geschikt is voor het houden van schapen heeft Dar Al Ousra de gezinnen toegezegd hen te gaan helpen bij het opzetten van hun schapenhandel.

schapenhouder kebdani project daralousra
Blijf ons volgen

De schapen en lammeren grazen in de heuvels van Kebdani

schapenhouder kebdani project daralousra
Blijf ons volgen

Schapen en lammeren die Dar Al Ousra heeft kunnen doneren dankzij de vrijwilligers en donateurs.  

De huidige situatie

Afgelopen december 2017 is één van onze ambassadeurs opnieuw bij de gezinnen geweest in Kebdani en heeft samen met Abdullah en Mezyane op de veemarkt schapen en rammen aangeschaft. Per gezin heeft Dar Al Ousra 10 schapen en 1 ram gedoneerd. In totaal zijn dat 30 schapen en 3 rammen.  De verwachting is dat ieder schaap 2 a 3 lammeren krijgt per half jaar. De gezinnen zijn Dar Al Ousra en vooral haar donateurs zeer dankbaar voor deze kans om zelf hun eigen inkomsten te genereren. Naast de schapen heeft Dar Al Ousra ook een voorraad aan voer gedoneerd en adviezen over het houden van schapen verstrekt. Onze ambassadeur zal de gezinnen blijven volgen en waar nodig ondersteunen.

Wil je ook helpen met onze projecten? Doneer dan ook!